Is de radarreflector verplicht om te voeren? | Nuvaarbewijs

Radarreflector

Radarreflector

Wanneer je, je op ruimwater bevind is het van belang op gezien te worden. Maak dus zeker gebruik van een radarreflector. De kans is dan veel groter dat je wordt opgemerkt door de radar op andere varende schepen. Let op het is geen garantie dat je wordt gezien, maar hoe hoger de radarreflector is gemonteerd des te groter is de kans dat je wordt opgemerkt. Je plaats de radarreflector zo hoog mogelijk, minimaal 4 meter gerekend vanaf de waterlijn. Voor de zeilboot is dit geen enkel probleem. Voor de motorboot geldt het ook dat deze zo hoog mogelijk geplaatst dient te worden.

Is de radarreflector verplicht om te voeren?

Op sommige wateren is het verplicht om de radarreflector te voeren, denk aan de Westerschelde en het kanaal van Gent naar Terneuzen. Dit is voor alle schepen verplicht, ook voor de kajak (wordt op bepaalde plekken van de Westerschelde gedoogd.) Soms dien je alleen bij slecht zicht de radarreflectoren te voeren. Er bestaan twee radarreflectoren, de passieve en de actieve reflectoren.

Wanneer je recreatief gaat varen (pleziervaart) wordt er voornamelijk gebruik gemaakt van de ouderwetse passieve radarreflector. Er zijn in de loop van de tijd verschillende testen geweest, hier is veel over geschreven. Het beste wat er nog steeds is het ouderwetse achthoekige model. Je dient er wel één te nemen met een diameter van 31 centimeter. Monteer de reflector zodanig dat deze denkbeeldig op tafel kan staan.

Deze zijn er in drie maten, de meest gebruikte voor de plezier vaart is de kleinste en de middelste maat. De kleinste maat is niet echt van toepassing. Deze is bijna tot niet te zien. De middelste van ongeveer 31 dm in diameter is op 3 mijl nog zichtbaar op de radar.

Er zijn ook elektronische radarreflectoren deze versterken de ontvangen radarsignalen van andere schepen tot wel 100 maal, deze worden vervolgens in de zelfde richting teruggezonden. Het nadeel van deze elektronische reflectoren in de prijs deze ligt tussen de 600 á 800 euro.