Welke Scheepstermen zijn er tijdens het varen? | NUvaarbewijs.nl

Scheepstermen tijdens het varen

Scheepstermen

Scheeptermen tijdens het varen.
Je bent aan het varen en de havenmeester meld dat je de boot vast moeten maken met een voorspring. Dan is het wel belangrijk dat je weet wat het betekend. Of je hebt een tijd gevaren en wilt graag de boot vast gaan maken. Betekend dat je dan nu gaat aanmeren of juist gaat afmeren?

Scheepstermen aan boord

TermBetekenis 
 
Boot of schip
 
Een boot past op een schip. Vaak is het van toepassing dat de boot kleiner is en wordt gebruikt voor de pleziervaart. Een schip is uiteraard een stuk groter denk bijvoorbeeld aan een marine schip, deze worden beroepsmatig gebruikt.
 
 
Bakboord
 
 
Vanuit de achterkant van je schip kijk je naar voren, dan is de linkerkant van je schip de bakboordzijde.
 
Gangboord
 
 
Dit is het looppad (dek) aan de zijkanten van je schip.
 
Stuurhut
 
 
Dit is de plaats waar vandaan het schip wordt bestuurd. Op een zeeschip heet dit ook wel ''de brug''.
 
Kombuis
 
Hier vind je de keuken aan boord.
 
Kuip
 
 
Dit is de ruimte aan de achterkant van de boot.
 
Geusje
 
 
Een kleine vlag die voor op het schip gevoerd mag worden. Meestal is deze rechthoekig.
 

Vastmaken

TermBetekenis 
 
Afmeren
 
Dit betekend vastmaken. In de praktijk wordt er meestal over aanmeren gesproken dat is dus eigenlijk een verkeerde term. Het moet zijn aanleggen of afmeren.
 
 
Ontmeren
 
 
Losmaken en wegvaren
 
Tros
 
 
Dit is een meerlijn die je gebruikt om het schip vast te maken. De manier van vastmaken bepaalt of het een spring of tros wordt.
 
 
Spring
 
 
Springen staan naar binnen; voorspring en achtersping.
 
 
Loef
 
 
Ook wel de loefszijde van het schip. Dit is de zijde waar de wind inkomt.
 
 
Lij
 
 
Ook wel de lijzijde van het schip. Dit is de zijde waar de wind vanaf waait.
 
 
Hogerwal
 
Is de kant waar de wind vanaf waait. Dit is de veilige kant.
 
 
Lagerwal
 
 
Is de kant waar de wind naartoe waait. Dit is de onveilige kant.
 
 
Langswal
 
De wind waait evenwijdig langs de kade.
 

Onderweg

TermBetekenis 
 
Dode hoek
 
 
Dit is de hoek waar een ander schip jou niet ziet. Ga nooit recht voor een schip varen. Wanneer jij de stuur hut niet kunt zien kan de schipper jou ook niet zien.
 
 
Linkeroever
 
Er wordt altijd gerekend naar buiten (naar de zee toe). Dan is de oever aan je linkerkant de linkeroever.
 
 
Rechteroever
 
Dan is de rechterkant van je de rechteroever. (denk om de richting)
 
 
Springtij
 
 
Wanneer het hoogwater is staat het water hoger dan gemiddeld, tijdens laagwater staat het water lager dan gemiddeld.
 
 
Doodtij
 
 
Wanneer het hoogwater is staat het water lager dan gemiddeld, tijdens laagwater staat het water hoger dan gemiddeld.
 
 
Wantij
 
 
Deze term komt vooral voor bij de eilanden op de Waddenzee, tijdens vloed stroomt het water via beide zeegaten naar elkaar toe.
 
 
Bunkeren

 
Dit is tanken, er kunnen verschillende stoffen gebunkerd worden, water, diesel of gasolie.