Wat is de maximale vaarsnelheid in Nederland? | Nuvaarbewijs.nl

Snelheid op het water

Snelheid op het water

Snelheid op het water, wanneer je hier over praat geldt voor motor boren een landelijke maximumsnelheid van 20 km/h, wanneer er in de vaarsituatie iets anders wordt aangegeven dien je deze snelheid uiteraard te hanteren. Houdt de omgeving waar je vaart goed in de gaten er zijn veel plaatsen waar de snelheid kan afwijken. Vaak mag er op brede rivieren en grote meren sneller gevaren worden met een klein schip.

Maximumsnelheid motorboten

Voor snelle motorboten op het water geldt een landelijke maximumsnelheid van 20 km/h, tenzij er iets anders wordt aangegeven. Er zijn plaatsen waar de snelheid afwijkt zo moet je vaak op minder brede wateren en op drukke vaarroutes je maximumsnelheid aanpassen naar beneden.

Verantwoording bij snelvaren 

Er moet altijd iemand aan boord zijn die over het vaarbewijs beschikt. Wanneer je boven de 18 bent en de schipper zo aanwezig is dat hij kan ingrijpen bij een noodsituatie, dan is het toegestaan op de snelle motorboot te laten besturen door iemand anders zonder vaarbewijs. De schipper heeft in deze situatie de wettelijke zorgplicht.

Veilig snelvaren

Een aantal regels waar men rekening mee moet houden wil je veilig en snelvaren.
Dit geldt voor bestuurder en schipper van een snelle motorboot, waterscooter of jetski:
  • Tenminste 18 jaar;
  • Beschikt over een geldig vaarbewijs (deze dien je aan boord te hebben). Vaarbewijs 1 is op de meeste binnenwateren verplicht. Voor de Oosterschelde, Westerschelde, IJselmeer, Markermeer, Waddenzee, Eems en Dollard is het klein vaarbewijs deel 2 verplicht;
  • Beschikt over het registratiebewijs (Y-nummer) van het vaartuig deze dient tevens ook aan boord aanwezig te zijn. Daarnaast dient het Y- nummer aan beide kanten van de boot zichtbaar zijn;
  • De voorgeschreven snelheidsregels hanteren;
  • Gebruik van een dodemanskoord (of iets wat hier op lijkt). Deze zorgt ervoor dat de motor automatisch afslaat als de bestuurder plotseling overboord valt;
  • Het dragen van een zwemvest wanneer het vaartuig staand wordt bestuurd;
  • Voor iedereen op de boot dient er een zwemvest aanwezig te zijn. 

Toezicht snelheid op het water

De afgelopen jaren is de toezicht op het water flink toegenomen. Dit komt doordat het een stuk drukker is geworden op het water. De toezicht op het water ligt in de handen van verschillende instanties. Deze instanties vooral op het vaargedrag en controleren op vaarbewijzen. De waterpolitie controleert regelmatig op het alcoholgebruik van schippers.
Let op houd je aan de regels die worden voorgeschreven de boetes op het water zijn namelijk erg hoog.