Wat is juist: Aanmeren of Afmeren? | Vaarbewijs Kennisbank

Aanmeren of afmeren

Aanmeren of afmeren

Aanmeren of afmeren? wanneer je een ligplaats op het oog hebt voor je boot wat ga je dan doen? Ga je nu aanmeren of juist afmeren?
Er zijn enorm veel meningen over deze twee termen. In de officiële Nederlandse woorden lijst word het als volgt opgenomen. Aanmeren wordt verstaan onder een schip voor en achter vastleggen.
Een synoniem bij de term afmeren is: aanleggen, afmeren.

Op andere zoekmachines komt meer de praktijk naar voren. Hier wordt het afmeren benoemd dit staat voor het vastmaken van een schip door middel van een dik touw. Bij het ontmeren betekend dit vertrekken.

Vikingen

Afmeren is de juiste term. Het woord aanmeren bestaat niet dit is een samenvoeging van aankomen en afmeren.
Ontmeren betekent losmaken en wegvaren deze term is juist. Deze termen gebruiken we al jaren en stammen af van de vikingen. 

Wat staat er in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)?

In het binnenvaartpolitiereglement (BPR) wordt geen gebruik gemaakt van aanmeren of afmeren. Hier wordt gebruik gemaakt van het woord meren.

Bij verschillende borden wordt dan het volgende aangegeven:  Bord A.7.  Verboden te meren aan de zijde van de vaarweg waar het bord is geplaatst.