Waarom varen boten links? - Nuvaarbewijs.nl
Waarom vaart een boot links?

Waarom varen boten links?

Schepen varen over het algemeen over stuurboordwal op een vaarweg zoals een rivier of een kanaal. Hiermee bedoelen we de rechterzijde van een vaarweg. Dit is vergelijkbaar met hoe mensen met auto’s en fietsen aan de rechterkant van de weg rijden. Toch kan het op het water, specifiek de binnenvaart, voorkomen dat een schip links vaart. 

Wellicht ben je geneigd te denken dat de schippers van deze boten door links te varen de regels op het water overtreden. Toch is dat niet zo. Je hoeft over het algemeen niet verplicht rechts te varen, maar het is wel goed gebruik. Wel zijn er enkele wateren in ons land waar het wel verplicht is en je een boete kunt krijgen als je jezelf niet aan deze regels houdt. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld het Noordzeekanaal, de Nieuwe Maas, het Eemskanaal, de Boven-Merwede en meer. Controleer dit altijd even voordat je met jouw schip erop uit gaat.  

Wat is bakboord?

Op het water spreken we niet in termen van links of rechts, maar stuurboord en bakboord. In één van onze blogs vertellen we je meer hierover en waarom het belangrijk is dat deze twee termen gehanteerd worden. Vanuit de achterzijde van je schip bekeken is bakboord de linkerzijde van je schip en stuurboord de rechterzijde. Je beredeneert altijd vanuit de achterkant van jouw boot

Bakboord en stuurboord worden gebruikt omdat links en rechts teveel ruimte voor eigen interpretatie laten. Bakboord en stuurboord zorgen voor duidelijkheid en voorkomen miscommunicatie. Zo kan onduidelijkheid over een instructie voorkomen worden. Als een boot links gaat varen, vaart het dus aan de bakboordzijde. Boten passeren hierbij elkaar aan de stuurboord kant.

Er zijn meerdere verklaringen voor waarom een boot links (bakboordwal) gaat varen. Ten eerste kan een boot links gaan varen omdat daar zich de oever bevindt waar aangemeerd moet gaan worden. Daarnaast moet de afvaart (schip met de stroom mee) voorrang geven aan de opvaart (schip tegen de stroom in). Als de opvaart aangeeft links te willen varen, moet de afvaart hierin meegaan. 

Daarnaast kun je te maken krijgen met schepen die op een rivier links varen. Dit doen schepen omdat er in de binnenbocht minder stroom is dan in de buitenbocht. Door links aan te houden, oftewel de buitenbocht te nemen, behalen zij tijdswinst en bereikt het schip sneller zijn bestemming. Veelal geven schepen dit aan elkaar door via de marifoon. Als klein schip wordt het aangeraden om zoveel mogelijk rechts (stuurboordwal) te varen.

Reactie plaatsen